Groot Landelijk Event

Samen staan we sterk. Nut en noodzaak van valpreventie.

Parallelsessie 22 april: 15.00 - 15.30 uur

Kirsten Evenblij PhD, onderzoeker/consultant, VeiligheidNL
Wietske Hoekstra, consultant valpreventie, VeiligheidNL

Kirsten werkt sinds september 2020 voor VeiligheidNL als onderzoeker en consultant valpreventie. Ze houdt zich bezig met het vertalen van wetenschappelijke kennis naar toepassing in de praktijk en is betrokken bij de implementatie van effectieve valpreventie interventies. Kirsten is gepromoveerd op het onderwerp levenseindezorg voor mensen met een psychiatrische aandoening en heeft haar kennis hierover op diverse nationale en internationale congressen gedeeld.Wietske is geruime tijd als consultant valpreventie betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van effectieve valpreventie interventies en valpreventieprojecten. Ze geeft regelmatig workshops en presentaties aan 1e lijns zorgprofessionals (o.a. tijdens buurtzorgcongresdagen, dag van de fysiotherapeut, regiobijeenkomsten apothekers). Daarnaast begeleidt zij ook lokale valpreventie netwerken bij het opzetten van een lokaal multidisciplinaire valpreventie aanpak.

Een valongeval is de belangrijkste oorzaak van letsel bij ouderen. Iedere 4 minuten wordt er een 65-plusser op de Spoedeisende Hulp opgenomen omdat hij gevallen is. Het letsel opgelopen door een valongeval heeft veel impact op de zelfredzaamheid van ouderen, het langer thuis kunnen wonen en de kwaliteit van leven. Gerichte valpreventie is essentieel om deze problematiek een halt toe te roepen en is bovendien ook zeer goed mogelijk. Echter, slechts 1,5% van alle 70-plussers neemt momenteel valpreventieve maatregelen. Het signaleren van een verhoogd valrisico bij ouderen en dit bespreekbaar maken is daarom een belangrijke eerste stap in valpreventie. Praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen (huisartsenzorg) zijn bij uitstek geschikt om hier een belangrijke rol in te spelen ouderen.

Praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners:
- bewust maken van de omvang en ernst van valproblematiek;
- krijgen kennis over effectieve valpreventie en de rol die zij kunnen spelen bij valpreventie;
- leert hoe een multidisciplinaire aanpak bij valpreventie eruit kan zien;
- leert welke tools beschikbaar zijn om actief aan de slag te gaan met valpreventie.