Groot Landelijk Event

Aanmelden

Programma 22 april

Ons programma ziet er als volgt uit: de ochtend in de studio bestaat uit 3 delen, daarna volgen de parallelsessies in de middag en als afsluiting gaan we terug naar de studio (deel 4).

10.00 - 10.05 uur    Welkom & introductie

10.05 - 10.30 uur    Deel 1: Beroepsontwikkeling

Vijf collega’s PVK/POH nemen ons mee op de reis door de tijd: hoe het vroeger was en hoe het nu is. Wat zijn de verwachtingen voor de toekomt in onze beroepsuitoefening als PVK/POH? De uitdaging is ook om met elkaar te kijken waar we nu staan. Hoe is onze positie op dit moment? Wat betekenen de CanMEDS rollen en zien we deze in onze dagelijkse praktijk terug? Wat is onze uitdaging? Durven we voor onszelf en ons vak op te komen? Hoe zien de andere zorgverlener ons?

De gasten aan tafel zijn:

Willine van den Berg, praktijkondersteuner in opleiding, Huisartsenpraktijk Uitvindersbuurt: 27 jaar, vrolijk, leergierig en enthousiast. 8 jaar ervaring als doktersassistente in de huisartsenpraktijk en 4 jaar op de huisartsenpost. Ik was op zoek naar een nieuwe uitdaging met meer diepgang, daarom ben ik in januari 2020 gestart met de opleiding POH-S.

Mijn naam is Nanja Koudijs, ik ben 5 jaar werkzaam als doktersassistente bij Huisartsenpraktijk de Linde in Soest. Omdat ik op zoek was naar een nieuwe uitdaging ben ik in januari 2020 gestart met de opleiding tot POH op de CHE in Ede.


Joke Koers heeft ruime werkervaring in verpleeghuizen en de thuiszorg. In 2007 gestart als praktijkverpleegkundige ouderenzorg in de huisartsenpraktijk. Naast werken in de praktijk altijd bezig met kwaliteit en beleid of projecten in de chronische-en ouderenzorg. Momenteel twee dagen werkzaam voor Gezondheidscentrum Didam, als praktijkverpleegkundige en coördinator van het netwerk rondom ouderenzorg. Overige tijd werkzaam als zelfstandige waarbij ze haar expertise via workshops en trainingen doorgeeft aan professionals in de eerstelijnszorg. Joke maakt zich sterk voor persoonsgerichte zorg en voor profilering van onze functie!

Mijn naam is Kubra Bayrakdar. In 2017 mei ben ik begonnen met de opleiding tot praktijkondersteuner huisartsenzorg. En sindsdien werk ik met plezier in verschillende huisartsenpraktijken. Hiervoor werkte ik als radiotherapeutisch laborant in het ziekenhuis. Een positieve verandering kunnen waarmaken in iemand zijn of haar leven maakt het werk als praktijkondersteuner voor mij nog aantrekkelijker. Patiënten welke bij mij op het spreekuur komen worden niet beoordeeld door alleen de labuitslagen maar als geheel! Als de patiënt zich goed voelt komen de verbeteringen vanzelf! Ik werk samen met mijn patiënt naar een positieve verandering zodat ik na elke werkdag met een fijn gevoel naar huis kan.

Mijn naam is Brenda Baar, ik kom uit Hilversum en ik heb 10 jaar als praktijkverpleegkundige/ POH bij een groot gezondheidscentrum in Utrecht (LRJG) gewerkt, waarin ik samen met mijn collega’s alle spreekuren verzorgde. Daarnaast heb ik vaak meegeholpen met projecten, bijvoorbeeld op het gebied van stoppen met roken en integrale persoonsgerichte zorg en juich ik het gebruik van digitale tools toe. Naast het werk in de huisartsenpraktijk heb ik verplegingswetenschappen gestudeerd, in het bestuur van de NVvPO gezeten en werk ik nu als praktijkconsulent bij UNICUM (een huisartsen regio organisatie).


10.30 - 11.05 uur    Deel 2: Veranderende samenleving

Op welke manier kunnen we ons als PVK/POH verder professionaliseren mbt de cultuur/levensstandaard van de zorgvrager in onze praktijk? Ben je in staat om in de huid te kruipen van de ander? Wat kan je leren en wat heb je daarvoor nodig. Hoe kun je positief ondersteunend zijn in gezondheidsprocessen? Welke makkelijke en prettige tools en weetjes zijn er?

De gasten aan tafel zijn:

Marjan Mensinga is trainer/adviseur bij Pharos 19 jaar, medisch antropoloog, SPV Indigo/Utrecht 21 jaar, POH GGZ 7 jaar, (2 banen en 3 werkplekken)

 

drs. Pieter Jansen: Ik werk sinds 1992 als huisarts in Gezondheidscentrum Veldhuizen in Ede. Samen met Fredrike Bannink ben ik auteur van Positieve gezondheidszorg, oplossingsgericht werken in de huisartspraktijk Sinds 6 jaar combineer ik in mijn werk het traditionele medische model met de oplossingsgerichte aanpak. Sinds 3 jaar geef ik trainingen en presentaties over deze benadering.

Floris Vervat is directeur van Senior Service, de oudste en grootste organisatie op het gebied van thuishulp en mantelzorgondersteuning. Als sociaal ondernemer spreekt hij met regelmaat in de media over mantelzorg en de zogeheten zorgtaart rondom een ouder iemand. “Als de zorgtaken goed verdeeld zijn over verschillende disciplines, dan is ondersteuning thuis goed geregeld en blijft mantelzorgen fijn en te overzien.”

Nanda de Jong, manager strategische partners Menzis & gezondheidsprogramma SamenGezond. Nanda is als manager strategische partners betrokken bij het online gezondheidsprogramma SamenGezond, een initiatief van Menzis. Het programma is ‘een gezond steuntje in de rug voor iedereen’ en helpt om de leefkracht van ieder mens te versterken. Hiervoor werkt Nanda samen met landelijke- en regionale partners. De praktijk leert dat er volop aanbod is om te werken aan een gezonde leefstijl, zowel fysiek als digitaal. Maar wat heeft iemand echt nodig om dagelijks gezonde keuzes te maken en regie te nemen over zijn/haar gezondheid?

 

11.05 - 11.20 uur    Pauze

11.20 - 11.55 uur    Deel 3: Gedragsverandering

Kijkend naar het nu en de toekomst is er een grote rol voor de PVK/POH weggelegd als het gaat om de ondersteuning in de leefstijl. Wat betekent dit voor ons? We willen vooral niet zeggen hoe het moet. “U moet bewegen” werkt niet. Hoe kunnen we overstijgend zijn? Hoe kunnen we de vraag achter de vraag beantwoorden?. Hoe kunnen wij het verschil maken in de verandering in een leefstijl die werkt?

De gasten aan tafel zijn:

Iris de Vries is huisarts, promovenda en voorzitter van Vereniging Arts en Leefstijl. Daarnaast is ze lid van de landelijke coalitie Kansrijke Start. Als huisarts en leefstijlarts past ze leefstijlgeneeskunde veelvuldig toe in de spreekkamer. Deze ervaringen gebruikt ze in gesprekken met politiek, zorgverzekeraars, gemeenten en andere stakeholders in de zorg, om het grote belang van voeding en leefstijl op de agenda te zetten.

drs. Pieter Jansen: Ik werk sinds 1992 als huisarts in Gezondheidscentrum Veldhuizen in Ede. Samen met Fredrike Bannink ben ik auteur van Positieve gezondheidszorg, oplossingsgericht werken in de huisartspraktijk Sinds 6 jaar combineer ik in mijn werk het traditionele medische model met de oplossingsgerichte aanpak. Sinds 3 jaar geef ik trainingen en presentaties over deze benadering.

dr. Willemieke Kroeze, lector Zorg voor Voeding en Gezondheid, Christelijke Hogeschool Ede: Sinds 2018 ben ik lector Zorg voor Voeding en Gezondheid en daarnaast sinds 2008 Universitair Docent Preventie & Volksgezondheid op de Vrije Universiteit Amsterdam. Ik wil door praktijkgericht onderzoek bijdragen aan het optimaliseren van het bevorderen van een gezonde leefstijl in de zorg. Aansluiten bij onderliggende redenen van voedingsgedrag, het inzetten van goed onderbouwde gedragveranderingstechnieken en duurzame veranderingen in voedingsgedrag staan hierbij centraal.

Bas van de Goor van de Bas van de Goor Foundation

 

 

11.55 - 12.25 uur    Pauze 

12.25 - 12.40 uur    15 minuten sessies en discussietafels

12.45 - 15.20 uur    Parallelsessies

In de parallelsessies kun je kiezen uit korte sessies van 30 minuten: rondom de thema’s Zorg, Innovatie en Leefstijl bieden we een divers aanbod van sprekers en onderwerpen. Het programma van de parallelsessies ziet er al volgt uit:

12.45 - 12.50 uur    Uitleg parallelsessies
12.50 - 13.20 uur    Parallelsessie ronde 1
13.20 - 13.30 uur    Pauze
13.30 - 14.00 uur    Parallelsessie ronde 2
14.00 - 14.10 uur    Pauze
14.10 - 14.40 uur    Parallelsessie ronde 3
14.40 - 14.50 uur    Pauze
14.50 - 15.20 uur    Parallelsessie ronde 4 


15.20 - 16.00 uur    Deel 4: Toekomst van de verenigingen

Wat wordt de lijn voor de toekomst voor ons als beroepsverenigingen? Hoe kunnen wij er voor onze leden zijn, wat zijn verwachtingen en wat is daarvoor nodig?

Onze voorzitters, Petra Portengen, NVvPO en Gertrud van Vulpen V&VN afdeling PVK/POH praten ons bij. De dag zal afgesloten worden door Bas van der Goor

Mijn naam is Gertrud van Vulpen. Van 2007 tot 2018 heb ik als Praktijkondersteuner/ verpleegkundige in de huisartsenpraktijk gewerkt. Naast mijn werk als Praktijkondersteuner heb ik ook als kwaliteitsmedewerker voor Stichting Eerstelijnsgezondheidszorg Lelystad gewerkt. Al snel wordt ik gevraagd om voor het Medisch Coördinatie Centrum Flevoland te werken. Hier heb ik verschillende samenwerkings- en kwaliteitsprojecten mee begeleid en als prakijkconsulent COPD gewerkt. In 2017 heb ik de opleiding NHG kaderopleiding Beleid en Beheer afgesloten en ben in 2018 gestart als praktijkmanager huisartsenpraktijk. In 2011 ben ik actief lid geworden voor V&VN afdeling Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners in een werkgroep van de Long Alliantie Nederland . Ook als bestuurslid heb ik in verschillende werkgroepen van de Long Alliantie Nederland met plezier deelgenomen. Ik heb in de werkgroep van de COPD & Astma Huisartsen Advies Groep ( CAHAG) een bijdragen geleverd aan het boek Protocollaire Astma/COP zorg. In verleden “Samen beslissen in de huisartsenpraktijk” en de huidige publiekscampagne “Samen beslissen” sector overstijgend zijn projecten waar ik met veel enthousiasme in mee denk. Bestuurslid V&VN afdeling Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners ben ik sinds februari 2012. Sinds september 2015 ben ik voorzitter van de afdeling V&VN PVK POH.

Mijn naam is Petra Portengen en ben sinds november 2017 directeur / voorzitter bij de NVvPO. In april 2019 ben ik gevraagd om de voorzittersrol bij Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg te vervullen. Een prima combinatie omdat in beide rollen ik mij bezig kan houden met arbeidsmarktvraagstukken, waaronder natuurlijk ook de ontwikkeling van de zorgprofessionals in de Huisartsenzorg valt; doorlopende leerlijnen, ontschotting en een gezonde werkvloer voor een ieder in de huisartsenzorg is waar ik voor ga. Verder werk ik graag samen met een breed scala aan partners om ervoor te zorgen dat praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen alle nodige kennis op eenvoudige wijze tot zich kunnen nemen en vind ik dat onze leden TROTS op hun vak moeten (kunnen) zijn. Zonder de praktijkondersteuner / praktijkverpleegkundige immers GEEN optimale huisartsenzorg! Mijn doel is om de POH rol te transformeren naar een beroep; met de juiste skills je te kunnen profileren, voorbij de BIG-discussie, doen waar jij je in-geprofessionaliseerd hebt. Ik vind het belangrijk dat we daar gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor nemen met de praktijkondersteuner / praktijkverpleegkundige voorop. Beroepsverenigingen dienen ondergeschikt aan hun leden naar voren te stappen om in gezamenlijkheid ervoor te zorgen dat de professional alle ruimte en mogelijkheden krijgt die er zijn. Samen voor kwaliteit en optimaliteit. NVvPO staat voor professionaliteit en verbinding. Dat onderstreep ik van harte en ik hoop dan ook dat we met het organiseren van dit grote landelijk event wederom een goede vorm van ontmoeten hebben kunnen organiseren.

Bas van de Goor van de Bas van de Goor Foundation

 

 


16.00 uur                Afsluiting van de dag