Groot Landelijk Event

Omgaan met verlies en rouw in de praktijk

Parallelsessie 20 mei: 21.05 - 21.35 uur

Willy van Leeuwen, eigenaar Effectief Rouwen, holistisch therapeut, auteur, spreker

Ik ben single, 56 jaar oud en moeder van twee kinderen (23 en 25 jaar). Na een carrière in de financiële wereld heb ik me omgeschoold tot holistisch therapeut. De focus op verlies en rouw kwam o.a. na het overlijden van mijn man en een hartsvriendin. Nog meer verliezen, jaren van rouw, gegevens verzamelen, onderzoek en analyse hebben geleid tot een nieuw rouwmodel: het ©Stappenplan voor een gezond rouwproces. Ik schreef de boeken: Effectief Rouwen om Voluit te Leven, en ik ontwikkelde een ©Thuis-traject voor rouw. Ik ga uit van de kracht, moed en wijsheid van ieder mens om mee te bewegen met de veranderingen in het leven. Ik zie gezonde rouw als een kans voor bewustwording en persoonlijke ontwikkeling. Deze visie is basis van mijn bedrijf waarin ik persoonlijk (rouw)inzicht bied en lezingen geef.


In dit webinar gaat Willy in op de omgang van professionals met patiënten die met verlies en rouw hebben te maken. Rouw is een natuurlijk proces dat ieder mens op eigen unieke wijze doorloopt. Toch lukt dat niet iedereen: er bestaat veel niet genomen verlies, verwaarloosde en stille rouw. De drempel om hulp te vragen is groot. In dit webinar worden inzichten en handvaten geboden om als professional aan deze hulpvraag te voldoen, zodat patiënten geïnformeerd, gemotiveerd en gestimuleerd (verder) kunnen rouwen.

Leerdoelen:
- Als professional krijg je meer inzicht in het natuurlijk verloop van het rouwproces en waarom mensen kunnen stagneren in hun
  rouw.
- Je krijgt inzicht in de wijze waarop je zelf als persoon in de thema’s verlies en rouw staat. Dit is van invloed op je houding als
  professional.
- Je leert hoe je patiënten en hun verlies kunt benaderen waardoor zij hun proces (weer) oppakken en doorlopen, zo nodig met
  hulp en steun van hun omgeving.
- Je leert horen en zien wanneer patiënten meer op rouw gespecialiseerde begeleiding nodig hebben.