Groot Landelijk Event

Looprecept

Parallelsessie 22 april: 12.50 - 13.20 uur

mr.drs. Matthijs van der Poel, praktijkhoudend huisarts en oprichter Stichting Looprecept

Mijn naam is Matthijs van der Poel. Ik heb een huisartspraktijk in Rotterdam West en heb altijd een grote interesse in leefstijl en bewegen gehad. Samen met collega Anne Huisman organiseer ik al jaren nascholingen voor huisartsen onder de naam Sportieve Huisarts. Een aantal jaar geleden hebben we de Stichting Looprecept opgezet. Onze praktijk wandelt al jaren met patiënten. Niet alleen goed voor patiënten, maar ook voor jezelf en het hele team. Via Stichting Looprecept willen we laagdrempelig informatie overdragen over Lopen als medicijn.

 


We schrijven mensen vaak een pil voor, terwijl wandelen net zo goed of beter is voor hun kwaal. Maar zelfs onder jonge huisartsen haalt slechts een op de vijf de norm van een half uur per dag matig intensief bewegen. Er is genoeg wetenschappelijk bewijs voorhanden over de positieve effecten van wandelen bij diabetes, burn-out, angststoornissen depressie en noem maar op, dus tijd om er werk van te maken.

Leerdoelen: 
- Hoe kan ik leefstijl inzetten als medicijn.
- Wetenschappelijk kunnen onderbouwen wat de gevolgen van inactiviteit zijn en welke positieve effecten bewegen juist heeft op
  je gezondheid.