Groot Landelijk Event

Interdisciplinair samenwerken in de wijk

Parallelsessie 15 juni: 20.15 - 20.45 uur

drs. Annemieke Pungu - Wibbelink, Opleidingscoördinator POH en onderzoeker werkplaats sociaal domein
Christelijke Hogeschool Ede

ls doktersassistente (1999) ben ik begonnen en werkte ik, terwijl ik doorstudeerde, in verschillende huisartsenpraktijken. Sinds 2010 ben ik als opleidingsdocent werkzaam bij Sociale studies en later bij Verpleegkunde. Na het afronden van de master Social Work ben ik als docentonderzoeker betrokken bij de werkplaats sociaal domein van het lectoraat informele netwerken en laatmoderniteit van de Christelijke Hogeschool Ede. Hier doe ik onderzoek naar het informeel (samen)werken in de sociale basis, waar formele en informele zorg elkaar raken en waar zorg en welzijn overlappen. Mijn rol als opleidingscoördinator van de POH opleiding biedt de gelegenheid om de werelden van zorg en welzijn aan elkaar te verbinden.

 

Als POH ben je een spil in de zorg rondom mensen met complexe problemen op meerdere leefdomeinen, denk bijvoorbeeld aan een thuiswonende oudere met beginnende dementie. Intensieve samenwerking tussen zorg- en welzijnsprofessionals is nodig om tot goede ondersteuning te komen. De CHE werkt samen met Gemeente Ede en zorg- en welzijnsorganisaties aan Gezonde Wijken Ede. Vanuit het concept Positieve gezondheid willen we gezondheid en welzijn bevorderen bij Edenaren. Het gaat daarbij niet alleen om de lichamelijke kanten van gezondheid, maar ook om welbevinden, eigen regie, veerkracht, participatie en zingeving. Dit uitgangspunt daagt professionals uit het zorg- en sociaal domein uit om breder te kijken dan hun eigen expertisegebied. Wat is hiervoor nodig? Hoe ziet deze interdisciplinaire samenwerking eruit? En wat vraagt dit van de POH?

Leerdoel:
- Bewustwording van het belang van interdisciplinair samenwerken in de wijk en zicht krijgen op kansen en belemmeringen
  hierin.