Groot Landelijk Event

Houd de oudere patiënt vitaal en zelfredzaam, zet meer in op bewegen!

Parallelsessie 20 mei: 20.15 - 20.45 uur

dr. ir. Liesbeth Preller, specialist Fit & Gezond, Kenniscentrum Sport & Bewegen

Liesbeth is opgeleid als epidemioloog en werkt sinds 2009 bij Kenniscentrum Sport & Bewegen. Het kenniscentrum genereert en verspreidt praktisch toepasbare kennis en instrumenten, voor professionals die mensen willen ondersteunen bij het meer en beter bewegen. Dat doen we voor verschillende doelgroepen en sectoren, Liesbeth voor professionals in de zorg die zich richten op mensen met chronische aandoeningen en ouderen, die bewegen inzetten voor gezondheid, zelfredzaamheid, en kwaliteit van leven. De evidence en practice based kennis genereren we door samenwerking met onderzoek, beleid en praktijk. Liesbeth heeft jarenlanger ervaring met presentaties verzorgen.


Op hogere leeftijd helpen fysieke gezondheid en behoud van mobiliteit in sterk mate mee om een cognitief gezonde patiënt goede kwaliteit van leven te laten behouden en een positieve gezondheid te laten (blijven) ervaren. Meedoen aan sociale activiteiten, fysiek fit voelen, en zo lang mogelijk zelfredzaam blijven bij de normale activiteiten van het dagelijks leven zijn belangrijk. Voldoende bewegen draagt daar sterk aan bij, maar veel ouderen bewegen (veel) te weinig. Met de inzet van weinig tijd kan de praktijkondersteuner haar (zijn) patiënt op een eenvoudige manier ondersteunen bij meer bewegen. Dat doe je door slim gebruik te maken van laagdrempelige sport- en beweegmogelijkheden en de inzet van de (gratis) buurtsportcoach, die veel kan organiseren en coördineren. In deze presentatie krijg je daar zicht op en praktische handvatten, onder andere aan de hand van voorbeelden over valpreventie en voldoende sterk blijven op hoge leeftijd.

Leerdoel(en):
- Inzicht krijgen in effecten van bewegen op gezondheid en kwaliteit van leven van ouderen.
- Inzicht krijgen in de wijze waarop je patiënten met weinig inzet van tijd kunt ondersteunen bij meer bewegen, door het gesprek
  aan te gaan en effectief door te verwijzen naar aanbod.
- Inzicht krijgen in de breedte en kwaliteit van sport- en beweegmogelijkheden in de wijk en specifiek inzicht in de inzet van de
  buurtsportcoach.