Groot Landelijk Event

Depressie? Burn-out? Dementie op jonge leeftijd! Het belang van vroegsignalering.

Parallelsessie 15 juni: 20.15 - 20.45 uur

Dennis van de Veen MSc, gezondheidszorg-psycholoog en promovendus
Stichting zorggroep Florence en Radboudumc Nijmegen

Dennis van de Veen is als gezondheidszorg-psycholoog sinds 2010 werkzaam bij Florence, alwaar hij zorgprogrammaleider is voor de zorg voor jonge mensen met dementie. Tevens begeleid hij casemanagers en is hij regiebehandelaar op een dagbehandeling voor jonge mensen met dementie. Sinds 2018 houdt Dennis zich parttime bezig met promotie onderzoek naar de prevalentie, herkenning en zorgpaden op gebied van dementie op jonge leeftijd binnen het precode-project.
Bij dementie wordt vaak gedacht aan geheugenproblemen en komt bij ongeveer 250.000 mensen voor in Nederland. Wanneer iemand jonger is dan 65 jaar staan andere problemen vaker op de voorgrond, zoals veranderingen in gedrag en stemming. Vaak denken mensen dat een depressie of burn-out speelt, maar bij ongeveer 12.000 mensen is er sprake van dementie op jonge leeftijd. Het lastig herkennen en daardoor moeilijk passende hulp bieden zorgt voor irritatie en onzekerheid bij deze jonge mensen en hun mantelzorgers. Hoe kun je eerste signalen herkennen en deze mensen helpen?

Leerdoelen:
- Bewustwording welke klachten kunnen duiden op dementie op jonge leeftijd.
- Inzicht krijgen in het belang van tijdige herkenning.
- Weten waar naartoe doorverwezen kan worden.