Groot Landelijk Event

De schildklier in een notendop

Parallelsessie 20 mei: 21.05 - 21.35 uur

drs. Theo van der Loos, internist in ruste, Breederode Hogeschool Rotterdam

Heb als algemeen internist jarenlang gewerkt op de afdeling endocrinologie van het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. Daarnaast heb ik tientallen lezingen gehouden voor de 1e lijn/DVK/POH. Ben nu 5 jaar docent aan de Breederode Hogeschool.

 

 Tijdens de online sessie wordt ingegaan op de schildklierfunctie en schildklierparameters. Daarnaast wordt de klachten, diagnostiek en behandeling van te snel werkende (hyperthyreoïdie) en te langzaam werkende schildklier (hypothyreoïdie) besproken.

Leerdoelen:
- inzicht in schildkliefuncties
- inzicht in schildklierdiagnostiek
- inzicht in hyperthyreoïdie
- inzicht in hypothyreoïdie.