Groot Landelijk Event

Advance care planning ofwel proactieve zorgplanning

Parallelsessie 20 mei: 20.15 - 20.45 uur

drs. Brenda Ott, huisarts en kaderhuisarts ouderengeneeskunde, Huisartsenpraktijk Ott en Bedaux

Sinds 20 jaar heb ik een eigen huisartsenpraktijk in Zeist nadat ik 7 jaar werkte als waarnemer. 10 Jaar geleden besloot ik me te specialiseren in de ouderengeneeskunde. Kwetsbare oudere patiënten en hun verhalen hebben mij altijd geboeid. Nadat ik als kaderhuisarts op het onderwerp Advance Care Planning afstudeerde, heb ik in 2014 hierover mijn eerste publicaties geschreven. Inmiddels heb ik jarenlange ervaring in het geven van presentaties over het thema levenseinde, zingeving etc.Sinds 20 jaar heb ik een eigen huisartsenpraktijk in Zeist nadat ik 7 jaar werkte als waarnemer. 10 Jaar geleden besloot ik me te specialiseren in de ouderengeneeskunde. Kwetsbare oudere patiënten en hun verhalen hebben mij altijd geboeid. Nadat ik als kaderhuisarts op het onderwerp Advance Care Planning afstudeerde, heb ik in 2014 hierover mijn eerste publicaties geschreven. Inmiddels heb ik jarenlange ervaring in het geven van presentaties over het thema levenseinde, zingeving etc.


Terwijl het aantal ziektevrije jaren afneemt, neemt onze levensverwachting steeds meer toe. Daarom is het zo belangrijk keuzes te maken over behandelwensen. De coronacrisis heeft de proactieve zorgplanning een boost gegeven.

Leerdoelen:
- Wanneer en met wie voer je een gesprek.
- Wat bespreek je.
- Hoe zorg je voor een goede overdracht.