Groot Landelijk Event

Aan de slag met de gesprekskaart ‘Goed voor elkaar’ en de gesprekskaart Werkdruk

Parallelsessie 20 mei: 20.15 - 20.45 uur

ir. Erik Schouten, programmamanager duurzame inzetbaarheid huisartsenzorg

Erik Schouten is een senior adviseur en manager op het terrein van arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. Hij begon zijn loopbaan in 1990 bij werkgeversvereniging AWVN en is nu werkzaam als zelfstandige en bij bureau Leeuwendaal. Sinds 2019 geeft hij leiding aan het programma duurzame inzetbaarheid huisartsenzorg. Hij heeft een royale ervaring in het leiden van workshops en het spreken op congressen, en geniet van de interactie.

 Binnen het programma ‘Goed voor elkaar’ (duurzaam inzetbaar in de huisartsenzorg) zijn twee mooie gesprekskaarten gemaakt als hulpmiddel voor het goede gesprek tussen medewerker en leidinggevende.

Leerdoelen:
- Effectief kunnen gebruiken van de gesprekskaart ‘Het goede gesprek’ (voor het jaar-/functioneringsgesprek).
- Effectief kunnen gebruiken van de gesprekskaart Werkdruk.
- Inzicht verkrijgen in de oorzaken van werkdruk en mogelijke oplossingen daarvoor.