Groot Landelijk Event

Aanmelden

22 april parallelsessie 14.50 - 15.20 uur

Tijdens deze parallelsessie heb je de keuze uit de volgende sessies:

Ziektebeleving van patiënten met een andere culturele achtergrond

drs. Hanadi Saeed, arts in Syrië, theorie in Nederland gehaald, ze wacht op co-schap lopen, sleutelpersoon Vluchtelingenwerk

drs. Marjan Mensinga, trainer/adviseur Pharos, SPV/POH en GGz Indigo

 


Op 1 februari 2021 had 24,7% van de Nederlandse bevolking een migratie achtergrond, 10% westerse migranten en 14,7% niet-westerse migranten (bron: CBS). Sommige, vooral niet-westerse migranten, kunnen een heel andere beeld bij hun ziekte hebben, of soms ook een heel andere oorzaak dan bij de westerse diagnose hoort. In deze sessie gaan we in op verwachtingen die mensen van zorgverleners kunnen hebben en wat zij denken dat er met hen aan de hand is en hoe je daar mee om kunt gaan.


Samen staan we sterk. Nut en noodzaak van valpreventie.

Kirsten Evenblij PhD, onderzoeker/consultant, VeiligheidNL

Wietske Hoekstra, consultant valpreventie, VeiligheidNL

 


Een valongeval is de belangrijkste oorzaak van letsel bij ouderen. Iedere 4 minuten wordt er een 65-plusser op de Spoedeisende Hulp opgenomen omdat hij gevallen is. Het letsel opgelopen door een valongeval heeft veel impact op de zelfredzaamheid van ouderen, het langer thuis kunnen wonen en de kwaliteit van leven. Gerichte valpreventie is essentieel om deze problematiek een halt toe te roepen en is bovendien ook zeer goed mogelijk. Echter, slechts 1,5% van alle 70-plussers neemt momenteel valpreventieve maatregelen. Het signaleren van een verhoogd valrisico bij ouderen en dit bespreekbaar maken is daarom een belangrijke eerste stap in valpreventie. Praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen (huisartsenzorg) zijn bij uitstek geschikt om hier een belangrijke rol in te spelen ouderen.

 

Voedsel verleiding!

Wijnand van der Werf, a.i. specialist gedrag, Voedingscentrum/ Behavioral Designers

 

 

Hoe ontstaat gedrag en waarom het zo lastig is om verleidingen te weerstaan.

 

Impact van innovatie en educatie bij injectietechniek

Eric Benning, diabetesverpleegkundige, Wilhelmina Ziekenhuis Assen

 

 

Dit jaar bestaat insuline 100 jaar. Vele ontwikkelingen en innovaties zijn er in de behandeling van diabetes reeds gepasseerd. Te denken aan de soorten medicatie en soorten insuline, insulinepompen, sensoren en pennaalden. Maar niet onbelangrijk is de innovatie van de educatie. Bij de juiste aanpak verkrijg je de meeste impact op behandeling bij de patiënt. Belangrijk, hoe breng je de boodschap over aan de patiënt?