Groot Landelijk Event

Aanmelden

22 april parallelsessie 14.10 - 14.40 uur

Tijdens deze parallelsessie heb je de keuze uit de volgende sessies:

Helpen bij verlies en verdriet in tijden van Corona

prof. Manu Keirse, rouw specialist, emeritus hoogleraar KU Leuven

 

 

Verlies en verdriet behoort, evenzeer als vreugde en verbondenheid, tot het leven van alle mensen. Verdriet is datgene wat men voelt als men wordt geconfronteerd met verlies van een dierbaar iemand of iets. In tijden van Corona is dat niet anders, de accenten liggen hooguit iets anders. Ook al is verdriet en verlies universeel en eigen aan mens zijn, toch hebben velen moeite om, als ze dit ervaren, hiermee om te gaan. Meer nog, mensen hebben grote moeite om naar medemensen in verdriet toe te gaan. Soms lijkt het alsof mensen zeer weinig weten over iets dat zo oud is als de mensheid en steeds tot het menselijk leven heeft behoord. Is het omdat verdriet zo weinig herkenbaar is? Is het omdat het zo verschillend wordt ervaren? Is het omdat mensen niet weten hoe ze hiermee om moeten gaan? Ook al is verdriet herkenbaar en universeel, het wordt in een grote variëteit beleefd door mensen. Het is als een vingerafdruk op een blad papier: herkenbaar door iedereen, maar toch nooit hetzelfde.

In deze bijdrage wordt ingegaan op verschillende vormen van verwerking en beleving, en op enkele modellen waarin deze door wetenschappers werden gegoten. Hoe adequaat al deze modellen ook worden onderbouwd, verliezen worden ook nog eens verschillend beleefd naargelang ze ouders, kinderen, mannen, vrouwen, personen met een verstandelijke beperking betreffen. Ook de doodsoorzaak kan maken dat de accenten in beleving en verwerken duidelijk verschillen. Verlies door natuurlijke dood, na een langdurige ziekte, door ongeval, moord, medische fout,… kan telkens de verwerking zeer sterk beïnvloeden. Ook de leeftijd van de overledene (na enkele maanden zwangerschap, bij de geboorte, een kind, een volwassene, een hoogbejaarde,….) geeft een andere kleur aan de verwerking. Zijn er dan algemene richtlijnen te geven voor helpers in de rouw?


De nieuwe wet zorg en dwang

drs. Gerard de Wild, specialist ouderenzorg, ZBVO

 

 

Uitleg over de veranderingen in het toepassen van vrijheidsbeperking door invoering van de WZD in 2020.


Eetmeter, de normaalste zaak van de wereld

ir. Pascal de Brabander, diëtist, projectmedewerker, Voedingscentrum

 

 

In deze sessie zal een kennismaking met de Eetmeter van het Voedingscentrum worden gehouden. De Eetmeter is een online eetdagboek (app/desktop) met gepersonaliseerde feedback op basis van de richtlijnen Schijf van Vijf. In deze sessie leer je werken met de app en leer je deze ook toe te passen in je consult, bij wisselende hulpvragen.


Skin tears: preventie, beoordeling en behandeling

Sandra Bongers, wondconsulent bij Sensire

 

 

In deze training leert u hoe u skin tears kunt beoordelen, behandelen, en belangrijker nog, de juiste maatregelen kunt nemen om het risico dat patiënten skin tears ontwikkelen te beperken.