Groot Landelijk Event

20 mei parallelsessie 21.05 - 21.35 uur

Tijdens deze parallelsessie heb je de keuze uit de volgende sessies:

Omgaan met verlies en rouw in de praktijk

Willy van Leeuwen, Effectief Rouwen

 

 

In dit webinar gaat Willy in op de omgang van professionals met patiënten die met verlies en rouw hebben te maken. Rouw is een natuurlijk proces dat ieder mens op eigen unieke wijze doorloopt. Toch lukt dat niet iedereen: er bestaat veel niet genomen verlies, verwaarloosde en stille rouw. De drempel om hulp te vragen is groot. In dit webinar worden inzichten en handvaten geboden om als professional aan deze hulpvraag te voldoen, zodat patiënten geïnformeerd, gemotiveerd en gestimuleerd (verder) kunnen rouwen.


“slaapapneu, je zal het maar hebben”

Ans Teeuwen MANP, verpleegkundig specialist AGZ, Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe Heeze

 

 

In deze sessie krijg je uitleg over slaapapneu, hoe het ontstaat en de wat de gevolgen hiervan kunnen zijn voor het dagelijkse leven, zowel op lichamelijk als psychisch vlak. Daarnaast vertel ik over de verschillende behandelmethoden.


De schildklier in een notendop

drs. Theo van der Loos, internist in ruste, Breederode Hogeschool Rotterdam

 

 

Tijdens de online sessie wordt ingegaan op de schildklierfunctie en schildklierparameters. Daarnaast wordt de klachten, diagnostiek en behandeling van te snel werkende (hyperthyreoïdie) en te langzaam werkende schildklier (hypothyreoïdie) besproken.


Lipohypertrofie onderbelicht?

Rob Gonera, internist-endocrinoloog, Wilhelminaziekenhuis Assen

 

 

 

Eric Benning, diabetesverpleegkundige, Wilhelmina Ziekenhuis Assen

 

 

In deze webinar worden 3 belangrijke vragen behandeld. Wat is lipohypertrofie? Wat zijn de gevolgen ervan? Hoe kun je het behandelen?