Groot Landelijk Event

20 mei parallelsessie 20.15 - 20.45 uur

Tijdens deze parallelsessie heb je de keuze uit de volgende sessies:

Hart & Hormonen: Fit de overgang in!

dr. Janneke Wittekoek, cardioloog, HeartLife Klinieken, Utrecht

 

 

In mijn spreekkamer zie ik vaak vrouwen in de overgang die echt op een kruispunt staan: gaan ze ouder worden met een trektocht door medisch Nederland met allerlei klachten en kwalen? Of gaan ze nu heel hard aan zichzelf werken, hun leefstijl verbeteren en weer gezond en fit worden zonder medicijnen. Het is schrijnend hoeveel vrouwen we zien die in slechte lichamelijke conditie zijn en overgangsklachten of klachten van hart en bloedvaten hebben. Als je bedenkt dat tachtig procent van de hart en vaatziekten het gevolg is van een verkeerde leefstijl, dan is het niet zo gek dat meer dan helft van de patiënten die aan het bureau van een cardioloog zit hartklachten heeft die het gevolg van een verkeerde leefstijl zijn. Het is vaak een combinatie van risicofactoren die er voor zorgen dat vrouwen klachten krijgen. Het begint heel sluipend.... en meestal rond het vijftigste levensjaar, een belangrijke leeftijd!


Advance care planning ofwel proactieve zorgplanning

drs. Brenda Ott, huisarts en kaderhuisarts ouderengeneeskunde, Huisartsenpraktijk Ott en Bedaux

 

 

Terwijl het aantal ziektevrije jaren afneemt, neemt onze levensverwachting steeds meer toe. Daarom is het zo belangrijk keuzes te maken over behandelwensen. De coronacrisis heeft de proactieve zorgplanning een boost gegeven.


Houd de oudere patiënt vitaal en zelfredzaam, zet meer in op bewegen!

dr. ir. Liesbeth Preller, specialist Fit & Gezond, Kenniscentrum Sport & Bewegen

 

 

Op hogere leeftijd helpen fysieke gezondheid en behoud van mobiliteit in sterk mate mee om een cognitief gezonde patiënt goede kwaliteit van leven te laten behouden en een positieve gezondheid te laten (blijven) ervaren. Meedoen aan sociale activiteiten, fysiek fit voelen, en zo lang mogelijk zelfredzaam blijven bij de normale activiteiten van het dagelijks leven zijn belangrijk. Voldoende bewegen draagt daar sterk aan bij, maar veel ouderen bewegen (veel) te weinig. Met de inzet van weinig tijd kan de praktijkondersteuner haar (zijn) patiënt op een eenvoudige manier ondersteunen bij meer bewegen. Dat doe je door slim gebruik te maken van laagdrempelige sport- en beweegmogelijkheden en de inzet van de (gratis) buurtsportcoach, die veel kan organiseren en coördineren. In deze presentatie krijg je daar zicht op en praktische handvatten, onder andere aan de hand van voorbeelden over valpreventie en voldoende sterk blijven op hoge leeftijd.


Aan de slag met de gesprekskaart ‘Goed voor elkaar’ en de gesprekskaart Werkdruk

ir. Erik Schouten, programmamanager duurzame inzetbaarheid huisartsenzorg

 

 

Binnen het programma ‘Goed voor elkaar’ (duurzaam inzetbaar in de huisartsenzorg) zijn twee mooie gesprekskaarten gemaakt als hulpmiddel voor het goede gesprek tussen medewerker en leidinggevende.